כלים

בעת הזו שכל מדינת ישראל נדרשת לחיסכון במים, מובילה עיריית אילת בשנה וחצי האחרונות, תהליך של התייעלות וחיסכון בשימוש במים להשקיה. החיסכון בפועל עומד על 5.5 מיליון ₪ בשנה, כאשר היעד עמד על 3 מיליון ₪

תהליך זה, המובל בהצלחה יתרה על ידי מחלקת גנים ונוף בניהולו של נסים ביטון, התבצע בשלושה שלבים. בשלב הראשון: טיפלה מחלקת הגינון באמצעות קבלני הגינון בפיצוצי צנרת חוזרים ונשנים, טיפול בראשי מערכת דולפים, הורדת לחצי מים וכיוון ראשוני של מערכות ההשקיה.

בשלב השני: בוצע סקר ומדידה של הגנים הציבוריים והכנת תוכניות עבודה ובכללם: תוכנית לשיפור ושדרוג מערכות ההשקיה הכוללת: שילוט ראש המערכת, שיוך חד ערכי של ראש מערכת למונה מים, איחוד ראשי מערכת, החלפת ממטירים, שדרוג ראשי מערכת ומעבר לראשים ממוחשבים לקריאה ושליטה מרחוק ובקרת פריצה. וכן, תוכנית עבודה לשיפור הגן שכללה: מעבר לצמחייה חסכונית במים, חיפויי אבן דשא סינתטי ועוד.

בנוסף לכך, הוכנה תוכנית חישוב מפתח מים לכל ראש מערכת/גן הקובע את הכמות הנומינאלית להשקיה, מעבר מהשקיה על פי זמן להשקיה בהתאם לכמות. בשלב השלישי: תיאום וטיפול בחשבונות המים מול תאגיד "עין נטפים" ובכללו: בניית כלים ממוחשבים לאיסוף הנתונים ואימות וניתוח קריאות המונים בחשבונות התאגיד.

עוד כחלק מהפעולות שנקטה העירייה במסגרת התייעלות וחיסכון בצריכת המים, שודרגו גינות ציבוריות מגינות צרכניות מים לגינות חסכוניות במים, כאשר 60% משטח הגינות הפך מצומח לדומם כגון: דשא סינתטי, חיפוי שטחי גינון בחצץ וכיו"ב.

בנוסף, עד שנת 2009 פעלה מערכת ההשקיה העירונית על בסיס זמן והחל משנת 2010, שודרגה המערכת בהתאם לתוכנית עבודת הסקר שערכה חברת "דשא גן בע"מ" עבור העירייה, ופועלת על בסיס כמותי בהתאם לסוגי הצמחים.

בתוך כך, שודרגו עד כה 146 ראשי מערכת לממוחשבים מתוך כ- 450 ראשי מערכת קיימים, זאת בהתחשב בעובדה כי, מחשוב ראשי מערכת הינו אחד הכלים האפקטיביים ביותר לחיסכון במים. יצוין כי, שדרוג והחלפת ראשי מערכת לממוחשבים נמצא עדיין בעיצומו ויימשך עד סוף שנת 2012.

זאת ועוד, לצורך מעקב השוואה ושליטה נוסף בכמות צריכת המים להשקיה, רכשה עיריית אילת מערכת מסוג G.I.S מחברת "אקווה", המספקת נתוני צריכה בזמן אמת ויכולת שליטה ממרכז מנהל, כמו גם איסוף ושמירת נתונים וקבלתם בחתכים שונים.

במסגרת הפעולות שפורטו לעיל, חסכה העירייה כ- 44% בצריכת המים בשנת 2010 בהשוואה לשנת 2009 בסיומה, הסתכמה צריכת המים השנתית ב- 1,701,948 קוב לעומת 963,536 קוב בשנת 2010. חיסכון משמעותי המהווה גם חיסכון כספי של כ- 5.4 מיליון לקופה הציבורית. זאת בהתחשב בעובדה ששנת 2010 הוכרזה כשנה החמה ביותר ביחס לשני העשורים האחרונים כמו גם, תנאי האקלים (טמפרטורה, לחות ומשקעים) של אילת ומרכיבי הקרקע המאופיינת ברמת מליחות גבוהה המצריכים השקיה סדירה של הגינון הציבורי לאורך כל ימות השנה וזאת על מנת להבטיח את קיומם של השטחים הירוקים שכה הכרחיים לעיר תיירות.

במקביל, פועלת העירייה בשיתוף רשות המים לקדם את עניין ההשקיה הציבורית באמצעות מי קולחין מטוהרים וזאת לצד ייעול המערכת, כאמור וחסכון בכמויות המים הדרושות בין אם על ידי שדרוג כל מערכות ההשקיה הציבוריות ובין אם על ידי התאמת הצמחים לסוגי הקרקע ותנאי האקלים.

יצוין כי, לצד ההתייעלות והחיסכון בצריכת המים, בנתה עיריית אילת בעבודה ובהשקעה זו, תשתית מערכתית וחסכונית מתוך ראייה כוללת לטווח הארוך לשימוש במשאב המים בתבונה ואף להניב מכך חיסכון כספי ללא קשר למשבר המים הלאומי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS