asteroid"ההסתברות הכוללת שהאסטרואיד (101955) 1999 RQ36 יפגע בכדור הארץ מוערכת כסיכוי של אחד לאלף - אבל מה שמפתיע ביותר הוא כי למעלה ממחצית מהסתברות זאת זו (0.00054) מתרחשת בשנת 2182," מסבירה מריה יוג'יניה סאנסטוריו, אחת ממחברי המחקר וחוקרת מטעם האוניברסיטה של ויאדוליד בספרד

כלים

המחקר כלל גם מדענים מאוניברסיטת פיזה (איטליה), את המעבדה להינע סילוני (ארה"ב) ו-INAF IASF, רומא (איטליה).

מדענים העריכו את פוטנציאל הפגיעה של האסטרואיד המסויים הזה לאורך המאה העשרים ושלוש באמצעות שני מודלים מתמטיים.

האסטרואיד "(101955) 1999 RQ36" הוא חלק מקבוצת האסטרואידים העלולים להיות מסוכנים (PHA), אשר קרבת מסלולם לכדור הארץ עלולה להיות מסוכנת, ויוצרת אפשרות לפגיעה הרסנית של האסטרואיד בכדור הארץ. אסטרואיד זה התגלה בשנת 1999 וקוטרו כ- 560 מטר.

כביכול, אין בעיה לקבוע בדיוק את מסלולו של האסטרואיד, לאחר 290 תצפיות אופטיות ו- 13 מדידות מכ"ם שבוצעו עליו, אך למעשה, יש חוסר ודאות משמעותי במסלול המדוייק, המושפע לא רק מכוח הכבידה, אלא גם מאפקט ירקובסקי, תופעה המשנה מעט את מסלולם של עצמים קטנים במערכת השמש כתוצאה מקרינת השמש הפועלת עליהם.

המחקר, אשר פורסמו בכתב העת איקרוס, מנבא מה יקרה בשנים הקרובות בהתייחסות להשפעה של אפקט ירקובסקי על האסטרואיד, וחושף לראשונה את סכנת הפגיעה שלו בכדור הארץ.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS