לקראת הסיור שיקיים מחר ראש הממשלה בים המלח, לקראת הכרעה בנוגע לעתידו של האזור, פנה מנכ"ל 'אדם טבע ודין, עו"ד עמית ברכה לראש הממשלה: על כתפיך מוטלת האחריות ההיסטורית הכבדה ליצור שינוי של ממש באופן הניהול של בריכה 5 לטובת ניהול בר קיימא של איזור ים המלח ולטובת הדורות הבאים

כלים

במכתב ששלח מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לקראת הסיור שיקיים מחר בים המלח, קרא עו"ד ברכה שלא להעניק למפעלי ים המלח הכשר להמשך הפגיעה הסביבתית שנגרמת כתוצאה מפעילותם לאזור.

בפנייתו לרה"מ מוסיף עו"ד ברכה כי יש לתת עדיפות לחלופת הקציר המלא בתוואי שלא יפגע בנחל צאלים וכי על מפעלי ים המלח להשתתף במימון חלופת הקציר באופן מהותי לנוכח העובדה שהמלח המצטבר בבריכה 5 הינו תוצר לוואי של תהליכי הייצור של המפעלים. בנוסף, קרא עו"ד ברכה לראש הממשלה שלא לאשר למפעלים להחריף את הידרדרות המפלס בים המלח באגן הצפוני, באמצעות הקמת בריכת אידוי נוספת, בריכה 6.

"קיים חשש כי בתמורה לכך שמפעלי ים המלח יישאו בתוצאות הכלכליות של פעילותם התעשייתית (הצטברות מלח בבריכה 5), נוטה ממשלת ישראל לאשר למפעלים את המשך ואף החרפת הפגיעה באגן הצפוני של ים המלח. זאת כאשר המגמה צריכה להיות בדיוק הפוכה- השתת העלויות של הפעילות התעשייתית באגן הדרומי על המפעלים לצד צמצום הפגיעה בים המלח ומתן הוראות לשיקומו למפעלי ים המלח, בהתאם לחלקם בפגיעה זו", כותב עו"ד ברכה.

עו"ד ברכה ציין כי על כל החלטה שתתקבל להיות מוצגת לציבור באופן שקוף ומלא על מלוא השלכותיה הסביבתיות, הכלכליות והציבוריות ויש לתת לציבור זכות להגיב עליה טרם אישורה. "אין לקבל החלטות גורליות בנוגע לעתידו של אגן ים המלח מאחורי דלתיים סגורות או רחוק מפיקוח הציבורי", כותב מנכ"ל 'אדם טבע ודין.

"על כתפי ראש הממשלה מוטלת האחריות ההיסטורית הכבדה ליצור שינוי של ממש באופן הניהול של בריכה 5 לטובת ניהול בר קיימא של איזור ים המלח ולטובת הדורות הבאים", כך לדברי עו"ד ברכה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS