oranimשני בני זוג יוצרים – האם יצירות מושפעות? דומות? שונות? מה עושים המגורים בצוותא לאמנות?תערוכה חדשה, דומה ושונה, בגלריה לאומנות במכללת אורנים של בני הזוג, הציירים מיכל גולדמן ודוד ריב, תתקיים בין ה- 8.3 ל- 8.4

כלים
בתערוכה מציגים מעבודותיהם האמנים ובני הזוג מיכל גולדמן ודוד ריב. שם התערוכה 'דומה ושונה' מצביע על בסיס התערוכה, שבאה לבדוק מה עושה הזוגיות לאמנות ומה המשמעות לשני ציירים החיים בבית אחד. האם החיים המשותפים יוצרים עמדה אמנותית משותפת או שדווקא היומיום המשותף מחדד את הצורך ביצירת מרחב יצירה אישי, אחר, שונה?

מיכל גולדמן מציגה בתערוכה סדרת ציורי תפנים (Interior) המתבססים על מבטים בחדר העבודה שלה, המקום בו הציור שלה מתהווה. כני הציור, הכיסאות, הקירות והציורים בסטודיו, הופכים למושאי התבוננותה של האמנית. נקודת מבט זו מדגישה את הסטודיו כסביבת עבודה וחיים. העולם החיצוני נרמז רק באמצעות ציורי הנוף הפזורים על הקירות. בעבודותיה של גולדמן הציור הופך מ'חלון למציאות' ל'טבע דומם', לאובייקט בסטודיו.

גם ציוריו של דוד ריב נעים בין המרחבים. אלא שהוא מתחיל מהחוץ. מהמרחב החברתי-פוליטי. עולם התקשורת, הגלובליזציה והצרכנות חודרים, משבשים ומהווים הפרעה מתמשכת הפוגעת באפשרות להגיע לאישי.

העבודות של ריב ביקורתיות, ומאמצות לא פעם טקטיקות חזותיות המתחזות למקורות ההשראה שלהן. ריב מעמת בציוריו שדות חזותיים שונים וטקסטים ובכך מפקיע אותם מהקשרם המקורי ומעמיד אותם לבחינה מחדש במרחב הציורי. דוד ריב מצייר באקריליק ובצבעים תעשייתיים מיכל גולדמן מציירת בצבעי שמן וטמפרה על בד.

הגלריה לאמנות ישראלית במכללת אורנים מציינת השנה 20 שנות פעילות. הגלריה הוקמה ב- 1989 ביוזמתו של האמן דוד וקשטיין והוותה בעת הקמתה מודל פורץ דרך להפעלתן של גלריות בשיתוף סטודנטים במרחב האקדמי. פעילותה של הגלריה, במשך השנים, עקבית ומתחייבת וזכתה להכרה רחבה בשדה האמנות, החינוך והתרבות בישראל. אוצר הגלריה האמן – פרופ' דוד וקשטיין , מנהלת הגלריה האמנית – עידית לבבי גבאי וראש המכון לאמנות – ד"ר יעל גילעת, פועלים בשנים האחרונות מתוך הבנה משותפת והגדרה מחדשת של משמעותו ותפקידו של חלל תצוגה במוקד הקמפוס האקדמי.

בשנת תש"ע ממשיכה הגלריה להציג אמנים ואמניות שתחום הציור הוא במרכז יצירתם. האמן והאוצר פרופ' דוד וקשטיין בשיתוף סטודנטים מהמכון לאמנות באורנים ממשיכים ובאים אל הסטודיות ומבקשים לשאול ולרענן את המבט על הציור .

פתיחה ושיח עם האמנים: יום שני 8.3.2010 בשעה 12.00

אוצר ומנחה קורס גלריה: פרופ' דוד וקשטיין

סטודנטים אוצרים: איתמר פרנס, אפרת אייזיק, טל סירי, סתיו כרמי

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS