משרד תמ"ת הגיש כתב אישום נגד 'הוט מערכות תקשורת' בחשד הטעיית צרכנים בנסיבות מחמירות בעניין התנאים לקבלת הטבת במבצע "ספק אינטרנט חינם" ומבצע "מנוי לכדורגל". סגנית שר התמ"ת והאחראית על הצרכנות אורית נוקד: "הטעיות רבות בפרסום של החברות נובעות מהצגה מגמתית של תנאי ההתקשרות, תוך הדגשת תנאים מסוימים מצד אחד ואי מתן בולטות ראויה לסייגים שבעסקה"

כלים
"ביום הצרכנות הבינ"ל שיצויין ביום שני תיכנס לתוקפה הוראת החוק אשר מסמיכה את שר התמ"ת לקבוע את גודל 'האותיות הקטנות'. בכוונת משרד התמ"ת לעשות שימוש יעיל וצודק בהוראה חשובה זו, על מנת להעלות את רמת השקיפות בפרסום ובכך להגן על הצרכנים". אומרת נוקד.

משרד התמ"ת באמצעות עו"ד טלי קינן הגיש כתב אישום נגד הוט מערכות תקשורת לבית משפט השלום בפתח תקוה על הטעיה בעניין התנאים לקבלת הטבת במבצע "ספק אינטרנט חינם" ומבצע "מנוי לכדורגל". מכתב האישום עולה כי : בקיץ 2005 פרסמה החברה מודעה בעיתון של ידיעות אחרונות בה הודיעה לצרכנים על מבצע שהיא מקיימת.

באותיות הקטנות בשולי המודעה הפרסומית הובטח למצטרפים חדשים למשך 24 חודשים לקבל במסגרת העסקה הטבה של ספק אינטרנט חינם. בסמוך לכך פרסמה החברה מודעה נוספת בה הציעה לצרכנים בעיתון תל אביב מבצע שהיא מקיימת. תנאי המבצע כפי שפורסם במודעה חלו הן על מצטרפים חדשים והן על לקוחות קיימים. לצרכנים המצטרפים למבצע למשך 24 חודשים הובטח לקבל במסגרת העסקה הטבה של מנוי אחד לאחת הקבוצות לעונת המשחקים 2005/6.

לצרכן שהיה כבר מנוי בהוט שביקש להצטרף למבצעים הנ"ל שראה בעיתונים נאמר כי מבצע ספק אינטרנט חינם חל על צרכנים שהינם מצטרפים חדשים בלבד ואילו הצרכן במקרה זה חידש את המינוי . לגבי מבצע הכדורגל נטען שאפשר להחליף את ההטבה שקיבל בהטבה של מינוי לכדורגל כמחווה בלבד, אבל בשום אופן אי אפשר לקבל שתי הטבות כי המדובר במבצעים שונים ובמסלולים שונים.

מבדיקת הפרסומים של שתי המודעות על ידי משרד התמ"ת עלה כי צרכן סביר ורגיל עלול היה להבין משתי המודעות שהוא זכאי לקבל את שתי ההטבות המובטחות גם יחד. עוד עלה מבדיקת התמ"ת כי לא נאמר בפרסומים דבר באשר להיעדר אפשרות לכפל מבצעים במסגרת עסקה אחת, ואף לא צוין בפרסום כי קיימת אפשרות שתהיה התנגשות בין מבצעים שונים ו/או מצב של היעדר אפשרות לקבל את ההטבות השונות במסגרת עסקה אחת.

מכתב האישום עולה כי הוט נמנעה מגילוי כל הפרטים וההגבלות לצרכניה הן במודעות הפרסום עצמן והן בשרות הלקוחות בעת קשירת העסקאות עם הצרכנים. עוד עולה מכתב האישום כי הוט נהגה בחוסר תום לב ולא קיימה את חובת הגילוי המוטלת עליה בחוק ולפי תכליתו, וכי ההטעיה בעניין של קבלת הטבות הנלוות לעסקה מהווה הטעיה במחיר העסקה ומרכיביה.

לפי כתב האישום מדובר בקבוצות צרכנים גדולות ושונות שנחשפו למבצעים הן באמצעות המודעות והן באמצעות שרות הלקוחות, כגון צרכנים פוטנציאלים, צרכנים המבקשים להצטרף להוט, צרכנים שההתקשרות עם הוט הסתיימה או עומדת להסתיים והם שוקלים האם לחדש אותה או לא , וכן צרכנים המצויים במהלך תקופת ההתקשרות עם הוט.

סגנית שר התמ"ת והאחראית על הצרכנות אורית נוקד אומרת כי "הטעיות רבות בפרסום של החברות נובעות מהצגה מגמתית של תנאי ההתקשרות, תוך הדגשת תנאים מסוימים מצד אחד ואי מתן בולטות ראויה לסייגים שבעסקה". עוד אומרת נוקד כי "ביום הצרכנות הבינ"ל שיצויין ביום שני תיכנס לתוקפה הוראת החוק אשר מסמיכה את שר התמ"ת לקבוע את גודל 'האותיות הקטנות'. בכוונת משרד התמ"ת לעשות שימוש יעיל וצודק בהוראה חשובה זו, על מנת להעלות את רמת השקיפות בפרסום ובכך להגן על הצרכנים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS