ליטיגציה

(מאמרים - משפט)
פשיטת רגל וחדלות פירעון

על מנת לאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם להתחיל פרק חדש בחיים ללא חובות וללא נושים הנושפים בעורפם, קיים הליך הנקרא פשיטת רגל. הליך זה מאפשר גם חלוקה הוגנת של החוב בין הנושים תוך התייחסות לסוג החוב, אופיו והיקפו. החלוקה מתבצעת בין הנושים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק, כאשר התהליך מתנהל בכמה שלבים.