מי קולחין

(מים)
צילום: ניצן מתן, באדיבות עמותת צלול

דו"ח פתיחת עונת הרחצה 2017 וסיכום עונת חורף 2016-2017: עונת הרחצה 2017 נפתחה בתחילת חודש אפריל, ולא בסופו , כמקובל עד-כה, בעקבות החלטת משרד הפנים לפתוח את החופים במהלך חופשת הפסח. חשוב לציין, כי למרות פתיחת החופים לרחצה, השפד"ן ממשיך להזרים קולחים (שפכים מטופלים) לנחל שורק ומשם לים בחוף מצפון לקיבוץ פלמחים. הזרמת הקולחים ממשיכה בעקבות צמצום משטחי ההחדרה של השפד"ן ובעקבות היעדר כושר איגום לקולחים.

(מים)
ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים ויו"ר אגודות וספקי המים הפרטיים

רשות המים הפסיקה את הסיוע לפיתוח מפעלי ההשבה – עודפי מי הקולחים זורמים לים, מזהמים את החופים ומסכנים את מי השתייה. השבוע התגלה זיהום חמור באזור חוף פלמחים, בעקבות שפכים שהוזרמו לים ללא טיהור מספיק. כתוצאה מהזיהום אף הושבת מתקן ההתפלה שורק, הגדול ביותר בארץ, מחשש לזיהום מי השתייה המופקים ממנו. ברשות המים הסבירו כי בשל עודפי קולחים ומחסור באיגום הוזרמו מי קולחים ברמת טיהור נמוכה מהנדרש ממכוני טיהור השפכים אשדוד ויבנה לנחל שורק. באגודות המים מתריעים מזה חודשים ארוכים על מחסור חמור במאגרי איגום של מי קולחים, וכבר הזהירו בעבר מפני סכנת זיהום הנחלים ומי הים בשל הזרמת עודפי קולחים בדרגת טיהור בלתי מספקת.

(תשתיות)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום (ב', 7.3.11) בהצעות לסדר  (דיון מהיר) של חברי הכנסת ד"ר עפו אגבארייה ומסעוד גנאים, העוסקות בעיכוב מתן אישורים להרחבות ביישובים ג'לג'וליה וכפר ברא. במהלך הדיון, התברר כי הרשויות מעכבות את התפתחות המועצות המקומיות כל עוד אין מתקן קצה מוסדר לטיפול בשפכים. עיכוב האישורים מאלץ חלק מהתושבים לבנות בניה בלתי חוקית

 

(מים)

ארגון ידידי כדור הארץ מזה"ת שיגר היום (2.2) מכתב לשר התשתיות, ח"כ עוזי לנדאו, בתגובה לתכנית החירום למשק המים אשר אושרה בממשלה בתחילת השבוע. במכתב הוא דורש להציג בעוד חודש תכנית לניהול ביקושים והשקעה בתשתיות למען ניצול יעיל יותר במשק המים. הארגון הגיש לאחרונה את המלצותיו למשרד התשתיות, מתוך כוונה שיוטמעו בתוכנית החרום הלאומית למשק המים אותה מגבשת רשות המים ולשכת השר. בין ההמלצות השקעה בתשתיות להקטנת הדלף במי שפירים ובקולחין, תפיסת נגר ומי גשמים והגדלת השימוש חוזר בקולחין

(מים)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דרשה היום (ב', 17.1.11) מאיגודן - איגוד ערים דן לביוב ולאיכות הסביבה, להכין תכנית חירום להפסקת הזרמת הבוצה התעשייתית לים, על פי לוח הזמנים שנקבע לה ע"י הועדה למתן היתרי הזרמת שפכים לים – יוני 2012

(מים)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום בשפכי בתי חולים, השפעותיהם על הסביבה, וחקיקה ותקינה אפשריים בתחום זה. מהדיון עולה כי מיקרו-מזהמים אורגניים הינם בעלי השפעות ביולוגיות, חלקם בלתי-פריק. מקורם בתרופות, חומרים קוסמטיים, וחומרים משבשי פעילות המערכת האנדוקרינית (מערכת ההפרשה הפנימית המורכבת מבלוטות המפרישות הורמונים). חומרים רפואיים הניטלים על ידי בני אדם ובעלי חיים אינם נספגים באופן מלא בגוף. למעשה, כ- 90% מחומרים אלו מופרשים חזרה אל השפכים הביתיים והחקלאיים

(מים)

מענק מחקר מטעם קרן US-AID MERC בסך 659,410 $ לחמש שנים הקרובות ניתן לשיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, המתמקד בנושאים טכנולוגיים הקשורים להתפלת מי קולחין. המחקר עצמו דן במנגנונים ובשיטות חדשניות לעקוב, למנוע ולנקות ביופילמים אשר גדלים על פני ממברנות אוסמוזה הפוכה

(מים)

תוכנית האב להשבת מי הקולחים (מי ביוב מטוהרים) שמובילה עיריית אילת, אושרה לאחרונה על ידי רשות המים. המשמעות: 2 מיליון קוב (מ"ק) של מי קולחים יופנו לטובת השקיית גינון ציבורי ויחסכו לפחות 5 מיליון ₪ בשנה בעלות ההשקיה הציבורית. בבסיס תוכנית האב עומדת החשיבות העליונה ביצירת נווה מדבר בעיר אילת כעיר תיירות מובילה לצד המגבלה בפיתוח הגינון הטמונה בתעריף מחיר המים העומד כיום על 7.24 ₪ ואף צפוי לעלות

(מים)

במסגרת Israel NEWTech , פרויקט אסטרטגי של ממשלת ישראל בתחום המים, יזם מכון התקנים הישראלי את הקמת ועדת תקינה בין-לאומית חדשה בתחום השבת מים לחקלאות. הוועדה הוקמה במטרה למסד ולמצב את ניסיונה של ישראל בהשבת קולחים (מי שפכים מטוהרים) להשקיה חקלאית בעולם