קרן הקריה

(הדופק הבטחוני)

ההסכם החדש קובע לוח זמנים מעודכן בנוגע לעמידת מערכת הביטחון במועדי הפינוי שהוסכמו. בין היתר, ההסכם החדש מסדיר את השלמת פינוי 'קרן הקריה' בת"א ואת לוחות הזמנים לפינויים של כ-10 אלפים דונמים ממחנות צה"ל במרכז הארץ

(נדל"ן)

פרויקט "קרן הקריה" הינו פרויקט המחבר בין שדירת העסקים לשדרת התרבות. הפרויקט מצוי בפינה הצפון מזרחית של מתחם צפון הקריה בשטח של כ- 38 דונם ומהווה נקודת ציון משמעותית ביותר. המתחם כולל את הבניין הגבוה בעיר ובאזור כולו אשר אושר עד כה בועדה המחוזית.

(נדל"ן)

שיווק של אלפי יחידות דיור במקום מחנות צהל שיפונו מהמרכז לנגב הוקדמו באופן משמעותי לוחות הזמנים לפינוי מחנות צה"ל ומפעלי תע"ש מתל אביב, צריפין, רמת השרון וחיפה

(נדל"ן)

במתחם יוקמו מגדל משרדים בן 80 קומות, מגדל משרדים נוסף בן 50 קומות הכוללים ביחד 100,000 מ"ר, משרדים ושני בנייני מגורים בני 45 קומות כל אחד שיכללו עד 770 יח"ד. 20% מהדירות יהיו דירות קטנות בשטח עד 65 מ""ר והיתר בשטח של כ 85 מ"ר עיקרי