בעלי נכסים רבים (דירות קרקע, עסקים ומבני ציבור) מחברים את צנרת הניקוז של הגג למערכת הביוב ובכך עוברים על החוק. בהתאם להנחיות הדין, חל איסור לחבר בין מערכות הניקוז למערכות הביוב. הדבר גורם לנזקים במתקנים התפעולים הקשורים לרשת הביוב (קווי ביוב, מכוני שאיבה, מכוני טיהור וכו') המתוכננת לזרימת ביוב בלבד

כלים
חיבור צנרת הניקוז לצנרת הביוב גורם לכך, שמערכות הביוב מוצפות לעיתים קרובות וגולשות, מכסי הביוב של השוחות מתרוממים ומסכנים את הסביבה, מכוני השאיבה ומכוני הטיהור פועלים במאמץ רב, בשל הזרימות הגבוהות מעבר למתוכנן ויכולת הקליטה התקינה שלהם. כתוצאה מכך נגרם בלאי והרס מיותר לציוד, הוצאות חשמל מיותרות נגרמות.

בנוסף, מים טובים / מי גשמים אשר צריכים לזרום לערוצי הנחלים ולכנרת מזדהמים עם מי ביוב וגורמים לעומס על מערכת הביוב ומביאים לגלישות ביוב ולזיהום מי התהום.

תאגיד המים והביוב התנור, הפעיל בקרית שמונה, קצרין ומטולה, יחל, לראשונה בעקבות תופעה זאת, בביצוע פעילות לאיתור חיבורים של צנרת הניקוז לצנרת ביוב, במטרה להביא להפרדתם.

תאגיד התנור פונה לציבור ומבקש מכל בעלי הנכסים לפעול בהתאם לחוק ולהפריד את ניקוז הגגות ממערכת הביוב. כחלק ממאמצי התאגיד להקטין את גלישות הביוב הותקנה בחלק משוחות הביוב מערכת המספקת התרעה בזמן אמת במקרים בהם הביוב מאיים לגלוש לרחוב.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS