תוכנית האב להשבת מי הקולחים (מי ביוב מטוהרים) שמובילה עיריית אילת, אושרה לאחרונה על ידי רשות המים. המשמעות: 2 מיליון קוב (מ"ק) של מי קולחים יופנו לטובת השקיית גינון ציבורי ויחסכו לפחות 5 מיליון ₪ בשנה בעלות ההשקיה הציבורית. בבסיס תוכנית האב עומדת החשיבות העליונה ביצירת נווה מדבר בעיר אילת כעיר תיירות מובילה לצד המגבלה בפיתוח הגינון הטמונה בתעריף מחיר המים העומד כיום על 7.24 ₪ ואף צפוי לעלות

כלים

עם השלמת התוכנית להשבת מי הקולחים יעמוד תעריף המים להשקיית גינון ציבורי על 2.24 ₪ לקוב. "מדובר בחיסכון של 5 מיליון ₪ בשנה וחיסכון של 2 מיליון קוב מים מותפלים למשק המים של המדינה" מציין אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העירייה המוביל את התוכנית וצופה, כי החזר ההשקעה מובטח תוך שנים בודדות.

בהתאם למסגרת התכ נוני ת, כפי שעוגנה בהסכם הגבולות שנחתם בשנת 2005 בין עיריית אילת לבין המועצה אזורית חבל אילות יוקצו 2 מיליון קוב, בשלב ראשון לטובת השקיית גינון ציבורי וככל שתגדל השפיעה ותגדל כמות מי הקולחים, כך תגדל ההקצאה לעיר אילת באותו יחס.

בשנת 2009 הסתכמה תפוקת מי הקולחים של "העיר אילת">העיר אילת בכ - 7.5 מיליון קוב. בשנים האחרונות שואבת עיריית אילת באמצעות תאגיד המים והביוב – "עין נטפים" את כל כמות מי הקולחים מהמכון לטיהור שפכים (מט"ש) אילת למאגר אליפז, הממוקם 25 ק"מ צפונית למתקן הטיפול. במאגר אליפז מנצלים את הקולחים להשקיה חקלאית. לגידולים אלה מספיק הטיהור הקיים היום במכון לטיהור שפכים (מט"ש) המהווה טיהור שניוני ואולם להשקיית גנים ציבוריים של העיר נדרשת התאמה נוספת לטיהור שלישוני באמצעות מתקן מתאים וציוד נלווה.

עלות ההשקעה למימוש התוכנית נאמדת בכ – 30 מיליון ₪ וכוללת הקמת תחנת שאיבה, מערך פיקוד וקשר, בריכות אגירה ומאגר וכן תשתית קווי צינורות. לטובת מימון הפרויקט, הגישה עיריית אילת לועדת המימון בקשה למענק בגובה 8-12 מיליון ₪ הניתן על פי קריטריונים של רשות המים. עוד ביקשה העירייה אישור מענק מיוחד נוסף ממשרד האוצר. בעניין זה מקווה לנקרי, כי בתוך שנה ייצא מכרז לביצוע העבודות ובתוך שנתיים תוכל העירייה להשקות חלק ניכר מהגינון הציבורי במי קולחים.

לצד החיסכון בעלויות תבסס התוכנית מערכת אזורית לניצול קולחים באזור אילת ותקטין את הסיכוי לגלישות קולחים לשטחים פתוחים ובכך תוסיף לשמירה על הסביבה ולעיר תיירות ירוקה ומזמינה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS