הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום (ב', 7.3.11) בהצעות לסדר  (דיון מהיר) של חברי הכנסת ד"ר עפו אגבארייה ומסעוד גנאים, העוסקות בעיכוב מתן אישורים להרחבות ביישובים ג'לג'וליה וכפר ברא. במהלך הדיון, התברר כי הרשויות מעכבות את התפתחות המועצות המקומיות כל עוד אין מתקן קצה מוסדר לטיפול בשפכים. עיכוב האישורים מאלץ חלק מהתושבים לבנות בניה בלתי חוקית

 

כלים

בדיון התברר, כי הפתרון האידיאלי הוא שדרוג מט"ש (מתקן טיהור שפכים) ניר אליהו ששהושקעו בו כבר עשורת מיליוני שקלים על מנת להפנות  משם קולחין שיטוהרו להשקייה. עלות השדרוג הינה 110-130 מיליון ₪ שאמורים להתחלק בין כלל היישובים העושים שימוש במט"ש. ואולם, בדיון הסתבר כי למרות שכפר ברא אישרה את נכונותה לחתום על השידרוג, ראש מועצת כוכב יאיר אינו מוכן לחתום על השידרוג וכך גם אלפי מנשה ויישובי נחל קנה.

פתרון נוסף שעלה בדיון הוא חיבור זמני ומהיר למט"ש כפר סבא (באישור מועצת העיר) ובהמשך חיבור למט"ש ניר אליהו המשודרג או לחילופין התחברות מט"ש כפר סבא לשפד"ן.

בסיכום הדיון, אמר ח"כ ד"ר דב חנין כי על הממשלה להפסיק לחשוב "חשיבה טורית" ולבחון כיצד ניתן לפתור במקביל מספר בעיות. הוא הוסיף כי מצוקת הדיור בג'לגו'ליה ובכפר ברא הגיעה למימדים בלתי נסבלים ולא ייתכן שמצוקה זו תלויה בפתרונות קצה לביוב. ח"כ חנין הציע שני כווני פעולה, במקביל:

שדרוג מט"ש ניר אליהו. ח"כ חנין אמר כי הועדה  קוראת לרשות המים להוציא "צו לתיקון המעוות" שיחייב את הרשויות (אלפי מנשה ויישובי נחל קנה) להקצות מימון לפרויקט השדרוג. לגבי טייבה, הועדה קראה לממשלה לממש בפועל את נכונותה לסייע במענקים הנדרשים להשלמת חלקה של טייבה במיזם.

במקביל, אומר חנין,  יש להזרים את שפכי ג'לג'וליה וכפר ברא למט"ש כפר סבא ולהעבירם למט"ש ניר אליהו כאשר יסתיים תהליך שדרוג המט"ש.

 

נוכח השילוב הזה של פתרון ביניים ופתרון ארוך טווח, סיכם ח"כ חנין ואמר כי "במצב הנוכחי חייבים לאשר בהקדם את תכניות הבינוי". הוא ביקש לקבל ממינהלת הביוב , תוך שבועיים, דיווח על מימוש החלטות הוועדה וביקש מהגורמים התכנוניים לעדכן את הועדה, בתוך חודש,  על אודות התקדמות פעולות תכנון ההרחבות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS