הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אישרה תקציב לפרויקט פארק גבעות נפתול הקישון לאורך נחל הקישון, במסגרתו יוקצו כ- 2.4  מליוני שקלים לצורך שיקום הקישון, המשך הקמת פארק רחב היקף שישלב שיקום אקולוגי של נחל הקישון, יצירת מגוון בתי גידול ייחודיים בנחל הקישון ובנפתול החדש, יצירת צירי טיילות ושיקום צמחי של הגבעות באזור הפארק.

כלים
גדות נפתול  - הדמייה
גדות נפתול - הדמייה

מדובר בפרויקט סביבתי ראשון מסוגו ליצירת פארק ייחודי רחב היקף הכולל שיקום נחל הקישון. במסגרת הפרויקט, תוקם ותוסדר טיילת היקפית תפותח גבעה ותצפית, יוצב שילוט הדרכתי וצמחיה לרווחת ציבור המטיילים והמבקרים במקום. הפרויקט יבוצע תוך התחשבות ושמירה על מארג הטבע, החי והערך הנופי היחודיים שבמקום.

במסגרת הפרויקט המקודם ע"י רשות ניקוז ונחלים קישון והמשרד להגנת הסביבה ובמימון משותף יחד עם רשות מקרקעי ישראל, כ-  2.4 מיליון ש"ח יוקצו, כאמור, מטעם הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לטובת עבודות עפר הכוללות חישוף השטח ושיקום התחתרויות בקרקע, ועבודות עפר מוקדמות לפיתוח השבילים; פיתוח נופי והנגשה הכולל סלילת שבילים, רחבות, הקמת פינות ישיבה, תצפית, שילוט הדרכתי, שבילי דק, מוקד איקון; שיקום צמחי הכולל נטיעת עצים וצמחי כיסוי, פריסה והשקייה.

מבחינה אקולוגית, מבקשת רשות ניקוז ונחלים קישון לשקם ולהנגיש למבקרים את פארק גבעות נפתול הקישון הנמצא כ-3 ק"מ במעלה השפך, בין ערוץ הנפתול לתוואי הנחל המקורי. שטח הפארק כ-250 דונם, באתר בו הייתה בעבר קרקע מזוהמת שעברה טיפול ביולוגי. במסגרת ביצוע טיילת היקפית ופיתוח גבעה אחת מתוך 3 הגבעות שבפארק יוקמו רחבות פעילות ותצפית, כיתת חוץ, שילוט הדרכתי ונטיעות עצי א"י ומיני בוסתן ועצי נוי. מדובר בתוכנית עם חשיבות גבוהה לשיקום המגוון הביולוגי במרחב של מסדרון אקולוגי. ישנה חשיבות בליווי אקולוגי מתאים. בשיקוליה להקצאת הכספים, הנהלת הקרן בחנה בין היתר את תרומתו ונגישותו של הפרויקט לתועלת הציבור והקהילה, שימור ושיקום מע' אקולוגית ומגוון ביולוגי, תרומת הפרויקט לשמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת ותרבות, נגישות והנגשה לציבור, שיקום שטחים ומוקדים פגועים, ישימות הפרויקט ושיתוף פעולה מערכתי.

עדיאל שמרון , מנהל רשות מקרקעי ישראל ויו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים:

אנו ברשות מקרקעי ישראל המקדמת פרויקטים למגורים למסחר לתיירות ולתעסוקה לצד הקצאת קרקעות לצורכי ציבור , רואים החשיבות לאומית בהשקעה  בשימור ערכי טבע ונוף,  בשימור ובפיתוח השטחים הפתוחים, נחלים, שבילים, טיילות באזורי הנופש והטיולים. כל אלו הם הריאות הירוקות- החשובות לאיכות החיים בישראל,   ותורמים  לסביבה לחי ולצומח, ומשמרים את הסביבה לטובת הדורות הבאים"

- הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל, פועלת מכוח חוק לשמירה על השטחים הירוקים במדינה. הקרן פועלת אל מול משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, חברות ממשלתיות וגופים נוספים לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים ולשימורם. במסגרת פעילותה הקרן מקצה מידי שנה, עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.

מאז הקמתה הקצה הקרן כ 650 מליון שח לפרויקטים סביבתיים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS