חוות סוסים

(בעלי חיים)
אילוסטרציה - פינוי חוות סוסים (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

בני משפחה אחת, שפלשו לאדמות ציבוריות בסמוך לפארק אריאל שרון בדרום תל אביב, תפסו אותן והקימו עליהן חוות סוסים ומחסנים לשימושם הפרטי, ללא היתר ובניגוד לחוק, פונו ע"י מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) באמצעות ציוד מכני והנדסי.

(השרון)

חוות סוסים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה המיועדות לשמש ככביש שיאפשר את הרחבת ג'לג'וליה, פונתה ע"י מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולשים נאלצו להתפנות לאחר שהובהר להם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק ואף ייתבעו על עלויות הפינוי

(נדל"ן)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מסיג גבול, גבריאל כנפו, תושב אשדוד שניסה להשתלט על מגרש בבעלות המדינה, בהיקף של כ-400 מ"ר. כנפו הקים על הקרקע המיועדת לתעשייה חוות סוסים בלתי חוקית אותה גידר בסוללות עפר גבוהות