אילן אבישי

(השוק)

 

לצה"ל ישנו תפקיד חשוב ומרכזי בעם ישראל, ורבים מאזרחי המדינה רואים בבוגריו הבכירים, כאנשים הבשלים ביותר להנהיג את המדינה, ותמיד מתוך ראיית יכולותיהם הביטחוניות.