ביום ראשון הקרוב, ה-30.1.2011, תוגש לאישור הממשלה הצעת החלטה להתמודדות עם המשבר במשק המים. ההצעה מוגשת ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו ובשיתוף עם רשות המים, וכוללת בעיקר צעדים שנועדו לזרז את הקמתם ועבודתם של מתקני התפלת המים

כלים

הצעדים המרכזיים בהצעה מכוונים להרחבת היצע המים בטווח הזמן המיידי - הרחבת התפוקה של מתקני ההתפלה הקיימים למתכונת של 24 שעות ביממה (הפעלת מתקני ההתפלה שלא במסגרת משטר תעו"ז). זאת, במקביל להוראת השר לראש רשות המים מהשבוע שעבר להוציא צווים מיידיים בנושא, על מנת להמריץ את ביצוע ההליך. זאת יבוצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מה-15 בפברואר, 2011. המהלך צפוי להוסיף עוד כ-27-30 מלמ"ק לשנה.

הרחבות קבועות של מתקני ההתפלה הקיימים (חדרה, פלמחים ואשקלון) – לבצע את כל הפעולות שיאפשרו להשלים את הרחב כושר הייצור של המתקנים. זאת יבוצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום ה-1 במאי,2011. המהלך צפוי להוסיף כ-100-120 מלמ"ק לשנה.

מתקן ההתפלה המיועד לקום באשדוד ע"י "מקורות"- הממשלה תנחה את וועדת המכרזים הבין-משרדית לבחון בתוך 21 יום את נושא הקמת המתקן, בהתאם לנתונים העדכניים ביותר שיש בידי הוועדה. במידה ותגלו חילוקי דעות, יובא הנושא להחלטת ממשלה תוך 7 ימים.

בנוסף לכל אלה, על-פי דרישת שר התשתיות הלאומיות, תרשום בפניה הממשלה כי בתוך חודש ימים יוצגו צעדים נוספים להתמודדות עם מצב משק המים. הכוונה בעיקר לכל נושא תוכנית הפיתוח של חברת מקורות, ודרישת השר לנדאו לאשר תמיכה תקציבית למשק המים, שתמנע את עליית תעריפי המים לצרכן, הצפויה בשל הצמצום בצריכת המים.

    במשרד התשתיות אומרים כי הנושאים העולים לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב הינם הנושאים הדחופים ביותר אותם יש לקדם על מנת להתמודד עם מצבו הקשה של משק המים בישראל, וכי צעדים נוספים יינקטו בתקופה הקרובה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS