מענק מחקר מטעם קרן US-AID MERC בסך 659,410 $ לחמש שנים הקרובות ניתן לשיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, המתמקד בנושאים טכנולוגיים הקשורים להתפלת מי קולחין. המחקר עצמו דן במנגנונים ובשיטות חדשניות לעקוב, למנוע ולנקות ביופילמים אשר גדלים על פני ממברנות אוסמוזה הפוכה

כלים

בתהליך התפלת מי קולחין עם ממברנות אוסמוזה הפוכה קיימת בעיה טכנולוגית אקוטית - היווצרות שכבת אילוח ביולוגית הנקראת "ביופילם". המחקר נועד להניח יסודות אשר יקדמו את טכנולוגיית התפלת מי הקולחין בישראל וברשות הפלשתינית, טכנולוגיה אשר תהווה מקור מים זמין להשקיה ואף למי שתייה לאזור. המחקר הינו בין-תחומי ביסודו ויכלול שיטות פיזיקו-כימיות מתקדמות למעקב ואפיון של שכבת הביופילם, כמו גם שיטות ביולוגיות מולקולאריות לקביעת מבנה האוכלוסייה המיקרוביאלית.

המחקר משותף לד"ר משה הרצברג ממכון צוקרברג לחקר המים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ' מוחמד סלים עלי-שטייה מהמרכז לסביבה ומגוון ביולוגי בשכם (BERC). צוות המחקר כולל את השותפה האמריקאית מאוניברסיטת אילינוי שבאורבנה – שמפיין (UIUC), Dr. Helen Thanh Nguyen, ד"ר אוסנת גילאור מהמחלקה להידרולוגיה ומיקרוביולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, פרופ' מוחמד סלים עלי-שטייה וד"ר משה הרצברג.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS