בשנים האחרונות נוסעות משפחות ישראליות רבות יותר ויותר לנופש בחו"ל. הורים רבים מחכים לחופשות ולחגים על מנת להעניק לילדיהם חופשות כיף ואטרקציות, שניתן למצוא רק במחוזות רחוקים. ואולם, טיולי נופש אלה עלולים להפוך מחוויה מרנינה לטראומה עבור הילד. כאשר ההורים מסוכסכים ביניהם או גרושים, ואחד מהם מתכנן חופשה עם הילדים, ההורה שנותר בארץ עלול לנסות לטרפד את יציאת הילד לחו"ל. לעיתים הוא גם מצליח.

כלים

עו"ד עינבר לב"כל הורה, בהיותו אפוטרופוס על ילדיו, זכאי להתנגד ליציאתם לחו"ל - בין אם הוא משמורן ובין אם לא. לעיתים בית-המשפט יקבל את ההתנגדות – בייחוד כשיש חשש שהילדים יוברחו לחו"ל" אומרת עו"ד עינבר לב, העוסקת בדיני משפחה.

עם זאת, לדברי עו"ד לב, בית-המשפט לא ייעתר אוטומטית לבקשה לעיכוב יציאת הילד מהארץ. לדבריה: "כשהבקשה נובעת מנקמנות, בית-המשפט ייטה לדחותה. לא רק זאת - ייתכן מאד שגם יטיל על ההורה המעכב הוצאות משפט".

"הורה שמונע מילדו לנסוע לחו"ל, הופך את עצמו לפחות אהוב על ילדו, גם אם מניעיו טהורים", אומרת עו"ד לב. "אני ממליצה להורים, שאין חשש שילדם ייחטף, לשתף פעולה עם טיולים שיוזם ההורה השני, ולתמוך בטיול כיף לילד. הדבר רק תורם לקרבה בין ההורה שנותר בארץ לבין ילדיו".

חופשה תמימה שתכנן הורה עם ילדיו עלולה להפוך לזירת קרב מול הגרוש או הגרושה. הורה גרוש או פרוד עלול לגלות להפתעתו – ממש זמן קצר לפני ההמראה משדה התעופה בן-גוריון – שבן זוגו הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לילד. אולם לדברי עו"ד עינבר לב, המאבק על האפשרות להוציא את הילדים מהארץ מתחיל כבר בשלב הנפקת הדרכון.

לדבריה, קיימת רגישות רבה בתקופת הביניים, בה ההורים עדיין רשומים כנשואים, בעוד שבפועל הם פרודים ומסוכסכים. כשההורים נשואים, כל אחד מהם רשאי להוציא דרכון לילדים על דעת עצמו – בגלל חזקה שקיימת בחוק, לפיה ההורים מסכימים ביניהם על פעולות ביחס לילדים. לכן, במקרים כאלה, עלול אחד ההורים להנפיק לילד דרכון ולהוציאו מהארץ ללא רשות ההורה השני.

כנראה כמענה לנסיבות כאלה – בהן יש חשש לחטיפת הילד לחו"ל בידי אחד ההורים - מאפשר החוק לכל הורה, להוציא במעמד צד אחד, צו עיכוב יציאה מהארץ נגד ילדיו שלו, מבלי צורך להודיע על כך להורה השני.

ומה קורה כאשר ההורים גרושים? לדברי עו"ד לב, במצב כזה, כל עוד אין לילדים דרכון, נדרשת הסכמת שני ההורים על מנת להנפיק אחד שכזה לילדים. עם זאת, כאשר אחד ההורים מתנגד להנפקת הדרכון, אין זה סוף פסוק. ההורה יכול לבקש מבית-המשפט להתיר את הוצאת הדרכון, למרות התנגדותו של ההורה השני.

כך לדוגמה, ייצגה עוה"ד לב לאחרונה גרושה שרצתה להנפיק דרכון לבנה, בעוד אביו התנגד לכך. עו"ד לב פנתה לבית-המשפט, בשם האם, בבקשה להסיר את התנגדות. בית המשפט השתכנע וקבע שסירובו של האב נבע ממניעים לא ענייניים ומהתחשבנות עם ההורה השני. בפסק-הדין קבע בית המשפט כי הדרכון יונפק לקטין, גם ללא הסכמת האב. בנוסף, חייב בית המשפט את האב בהוצאות משפט – כדי להרתיעו מלהעסיק את בית המשפט בסכסוכים הנובעים ממניעי נקמה בעתיד.

עם זאת, במקרים רבים לקטין כבר יש דרכון בתוקף. במצב כזה, מבהירה לב, הורה שמתנגד ליציאת הילד לחו"ל, צריך לעתור לבית-המשפט בבקשה דחופה ומנומקת לעיכוב יציאת הקטין מהארץ.

ומה עושים כאשר בית-המשפט מטיל צו עיכוב יציאה על קטין?

ההורה שמעוניין לצאת לחו"ל, מסבירה לב, צריך להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט מבעוד מועד. לדברי עו"ד לב: "ככלל - וכל עוד לא התבקשה יציאת הקטין לתקופה שעולה על שבועיים - ייעתר בית המשפט לבקשה. זאת אם יוכח שאין חשש שהקטין יוברח מהארץ, וכל עוד אין נימוקים מהותיים אחרים למניעת יציאתו. עם זאת, ביטול הצו על ידי ההורה שנוטל את הילד, יותנה בהפקדת ערבויות מתאימות".

החשש: הילד יוברח לחו"ל

כאשר יש חשש שהורה יחטוף את הילד מהארץ, בית-המשפט יקבל את בקשת עיכוב

היציאה, מסבירה עו"ד לב. לדבריה: "זה יקרה בייחוד כשההורה שרוצה לנסוע הוא תושב זר או כשמשפחתו מתגוררת בחו"ל. חשש דומה עולה במקרים בהם אחד ההורים נקלע לחובות כבדים וקיימת אפשרות שיימלט מאימת החוק לחו"ל".

עם זאת, מחדדת עו"ד לב: "התנגדות הורה ליציאת הילד, לא תימנע באופן גורף את יציאתו, גם כשיש להורה הנוסע משפחה בחו"ל. אם ישוכנע בית המשפט, שלהורה הנוסע אין כוונה להישאר בחו"ל, בקשת העיכוב צפויה להידחות".

כשהגרוש רוצה להתנקם

כל עוד הסיבות להתנגדות ההורה ליציאת הילד מהארץ הן ענייניות – בין אם הוא חושש שהילד ייחטף ובין אם הוא חושש שהטיול יסכן אותו או ישפיע עליו לרעה – אין פסול בהגשת בקשה לעיכוב יציאה, מסבירה עו"ד לב.

מנגד, אומרת עו"ד לב: "בהרבה מקרים נוצר רושם שהבקשה לעיכוב היציאה מונעת מנקם ונועדה לקנטר את ההורה האחר". במקרים כאלה, בית המשפט לרוב ידחה את הבקשה, וייתכן גם שיחייב את ההורה המבקש בהוצאות משפט.

לדוגמה, עו"ד לב ייצגה אם גרושה שמתגוררת בחו"ל עם בנה באופן קבוע, בעוד האב מתגורר בארץ. כשהאם הגיעה עם בנה לביקור בארץ, הגיש האב בקשה לעיכוב יציאת הבן. ואולם, בית המשפט דחה את הבקשה. הוא קבע שמגוריו הקבועים של הקטין הם בחו"ל, ולכן אין מקום לעיכוב יציאה במקרה זה.

עו"ד לב ממליצה להורים לא לסרב מתוך נקמנות לנסיעת ילדיהם לחו"ל עם ההורה השני. לדבריה: "ממילא רוב הסיכויים שבית-המשפט יתיר את יציאת הילד, ואילו ההורה המתנגד יצטייר כמרושע".

ההמלצה: עיכוב יציאה לקטינים כבר בהסכם הגירושין

עו"ד לב מסבירה שכאשר מוציאים צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, הצו יישאר בתוקף עד שהקטין יגיע לגיל 18. זאת בשונה מצו עיכוב יציאה לבגירים. ואולם, בית-המשפט יכול לבטל את הצו באופן נקודתי.

לב ממליצה להורים מתגרשים לקבוע מראש בהסכמי הגירושין, על הוצאת צווי עיכוב יציאה מהארץ לילדיהם עד גיל 18.

היא מסבירה: ""כך, בכל פעם שאחד ההורים ירצה לצאת עם הקטינים לחו"ל, הוא יצטרך לקבל הסכמה – מראש ובכתב – של ההורה האחר. עם ההסכמה הזאת ניתן יהיה לפנות לבית המשפט ולהסיר נקודתית את צו העיכוב. לאחר חזרת הקטינים ארצה, יחודש הצו, עד שיגיעו לגיל 18".

עו"ד עינבר לב http://www.dineymishpaha.co.il/ עוסקת רבות בדיני משפחה, גירושין, כתיבת צוואות, מאבקי ירושה ועזבונות.

לפרטים נוספים – רן שריר – יחסי ציבור לעורכי דין - 054-3063336

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS