לשון הרע: בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה. עד 150,000 ש"ח לתאגיד שנפגע מפרסום לשון הרע.

כלים
עו"ד אבינועם מגן
עו"ד אבינועם מגן

לשון הרע: בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה. עד 150,000 ש"ח לתאגיד שנפגע מפרסום לשון הרע.

לאחר שנים של חוסר ודאות קבע היום בית המשפט העליון הלכה תקדימית לפיה דינו של תאגיד כדין "אדם" והוא זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק במקרה בו מוכח כי פורסמו נגדו דברי לשון הרע.

עו"ד אבינועם מגן אשר ביקש מבית המשפט העליון לקבוע הלכה בנושא: "מדובר בהלכה חשובה שתפיג את אי הוודאות ששררה בנושא. עם זאת יש לקוות כי תאגידים וחברות לא ימהרו להגיש תביעות נגד צרכנים וכי בתי המשפט יאפשרו דיון ענייני וביקורת על תאגידים. זו תרומה חשובה לקידום נורמות של שיח ראוי שאינו גולש להשמצות".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS