מוסד ההסדר המותנה נועד לאפשר במקרים המתאימים, סגירת תיק פלילי כנגד חשוד ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי בבית המשפט. מוסד ההסדר המותנה מאפשר לרשויות החוק להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו ללא ניהול הליך פלילי בבית המשפט, זאת במידה ויעמוד בתנאים לעריכת הסדר מותנה ויודה בעובדות כתב האישום ובביצוע העבירה.

כלים

 

מהו מוסד ההסדר המותנה בחוק הפלילי

הסדר מותנה הינו הסדר בית רשויות החוק לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העבירות המיוחסות לו, ובתמורה לא יוגש כנגדו כתב אישום והתיק כנגדו יסגר בעילה של "הסדר מותנה". ההסדר כולל התחייבות של החשוד כי במידה ויפר את תנאי ההסדר, יוגש כתב האישום ויפתח כנגדו הליך פלילי בבית המשפט.

סגירת תיק בהסדר מותנה תלוי בסוג העבירה שנעברה ומידת חומרתה, וקיומן של נסיבות מסוימות המצדיקות שלא להגיש כתב אישום ולוותר על ניהול הליך פלילי כנגד החשוד.

במסגרת תנאי ההסדר עם החשוד ניתן לכלול: תשלום קנס לטובת אוצר המדינה, תשלום פיצוי לנפגע העבירה, מכתב התנצלות לנפגע העבירה, התחייבות עתידית של החשוד להימנע מביצוע עבירה, שיתוף פעולה עם שירות המבחן לרבות הירתמות לתוכנית טיפול ושיקום בעבירות מסויימות ועוד.

סוגי העבירות ונסיבות המאפשרות לסגור את התיק בהסדר מותנה

לא כל תיק פלילי ניתן לסגור בהסדר מותנה, הדבר תלוי בחומרת העבירה. החוק קובע כי ההסדר יחול במקרים של עבירות מסוג חטא או עוון, ובעבירות מסוימות מסוג פשע. ההסדר נועד לעבירות שאינן חמורות או כאשר ישנן נסיבות אישיות מיוחדות לחשוד.... להשלים עבירות לדוגמא

נסיבות הקשורות בחשוד עצמו: למשל העדר עבר פלילי, או כאשר לחשוד ומשפחתו עלול להיגרם נזק חמור מעצם ניהול ההליך הפלילי נגדו, נסיבות חיים קשות.

נסיבות ביצוע העבירות מידת חומרתן, ותוצאותיהן: מה הביא את החשוד לביצוע המעשים הפלילים, מידת תכנון העבירה, האם מדובר בעבירה בודדת או במספר עבירות, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה. מה הנזק שגרם החשוד במעשיו.

התנהגות החשוד לאחר ביצוע העבירות: למשל האם החשוד שיתף פעולה עם המשטרה או הערים קשיים, האם הודה החשוד בביצוע העבירה והביע חרטה, המאמצים שעשה לחזור למוטב ולהימנעותו ממעורבות פלילית נוספת.

תנאי סף לעריכת הסדר מותנה

ישנם מספר תנאי סף אשר בלעדיהם לא ניתן לערוך הסדר, להלן:

ישנן ראיות מספיקות להוכחת האישום בעבירות נשוא ההסדר.

העונש המתאים לדעת התובע בהתאם לסוג העבירות ונסיבות ביצוען, אינו כולל מאסר בפועל או עבודות שירות.

לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות, לא עומדים כנגדו תיקים חקירה "תלויים", ולא נערך איתו הסדר מותנה בחמש השנים האחרונות.

סירוב להסדר מותנה או הפרתו על ידי החשוד בפלילים

במקרים בהם מסרב החשוד לחתום על הסדר מותנה, או מפר הסכם שכבר נחתם, יוגש כתב אישום ויתנהל כנגדו הליך פלילי. לפיכך טרם עריכת הסדר מותנה מומלץ להתייעץ עם עורכי דין פליליים המתמחים בתחום הפלילי. לעיתים, אין די ראיות כנגד החשוד ובמצב דברים זה יש להתעקש על סגירת התיק הפלילי ללא כל תנאי שכן אין כל עילה להגשת כתב אישום מלכתחילה.

הכותב הינו עו"ד פלילי גיא קמרי המתמחה בתחום המשפט הפלילי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS