במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 27 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב. נרשם הישג לאכיפה כאשר ב-24 מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

כלים
אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

באזור הישוב אלסייד, פלישה חדשה בה הקרקע הציבורית גודרה ללא היתר, פונתה ע"י הפולשים עצמם לאחר שהמפקחים הבהירו להם כי הם עוברים על החוק ואם לא יפנו את הגדר בעצמם המפקחים יגיעו בליווי משטרתי לפנותם.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בישוב תל שבע שקים של חול למכירה שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה. כאשר הגיעו המפקחים לטפל ב-8 צווים נוספים, בהם בפזורת נאות חובב, (גדר סככה ופחון), בישוב אום בטין, (אוהל), בישוב שגב שלום, (שני פחונים ואוהל), ובאזור ירוחם 4 פלישות שונות במסגרתן הוצבו על הקרקע משטחי עץ, שערים מבוטנים, רצפת בטון וציוד רב, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטחים והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות.

במסגרת ביצוע שני פסקי דין בהליך הוצאה לפועל, בהם עסק בתחום המזון ברהט ומפעל בלוקים בלתי חוקי, שתפס שטח של כ-5 דונם מהקרקע הציבורית בחלק הצפוני של תל שבע, לאחר הליך משפטי רב שנים בית המשפט קבע כי על בעלי העסקים לפנותם מהקרקע הציבורית. לאחר שגם המפעל וגם העסק בתחום המזון לא פונו, פנו המפקחים להליך הוצאה לפועל ולאחרונה לקראת ביצוע הפינוי הודיעו להם בעלי שני העסקים כי הם החליטו לפנות בעצמם את הקרקע. בתל שבע הפולשים פירקו את המפעל, פינו את כל הציוד והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים. גם ברהט, הפולשים פינו בעצמם את הפלישה והשיבו את הקרקע לידי המפקחים. בשני המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

במסגרת צווי הריסה מינהליים לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית של משרד האוצר, הרסו המפקחים בפזורת הישוב מולדה, מבנה בלוקים וגדר ובאזור נחל צאן מבנה בלוקים נוסף שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק. ב-14 מקרים נוספים של צווים של הוועדה המחוזית ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות עצמיות והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. בכל המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"מזה תקופה שאנו רואים עליה עקבית במקרים בהם, בעקבות אזהרות המפקחים וכוחות האכיפה, פולשים לאדמות המדינה מעדיפים לבצע פינויים בעצמם ולחסוך להם ולקופה הציבורית בזבוז משאבים מיותר. יש לציין כי מדובר בחסכון רציני לקופת המדינה וזאת הודות למדיניות האכיפה המחמירה בה נוקטים ברשות, לפיה פולשים לאדמות הציבור שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע בעצמם, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי הרשות ימשיכו להגן על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS