זיהום מים

נוצר ב-20.09.2016 10:09
(מים)

מז"ח הוא מתקן למניעת זרימה חוזרת של מים, שנועד להגן על מערכת המים מזיהומים חיצוניים.

(מים)
נחל פטיש לאחר הזיהום בבוצת השפכים. צילום: דן איש שלום, המשרד להגנת הסביבה

כ-3,000 מ"ק של בוצת שפכים זרמה לאזור נחל פטיש בדרום; המשרד להגנת הסביבה דורש מתאגיד מי שבע טיפול מיידי במפגע. צוות של המשרד להגנת הסביבה הגיע באופן מיידי למקום האירוע על מנת להנחות בפעולות הנדרשות • על תאגיד מי שבע, שאחראי על מתקן טיהור השפכים, לבצע טיפולים מונעי ריחות ומזיקים, עד לניקוי המוחלט של האזור

(מים)
אלון בן מאיר, הממונה על הפיקוח על מי הקישון. צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון

בעשור האחרון איתרה רשות נחל הקישון 172 אירועי זיהום בנחל קישון ויובליו שמקורם בשפכים עירוניים ובתעשייה. שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "הרשות שומרת על הנחל ממפגעים שונים ואנשיה הם העיניים בשטח. בכל שנה אנו מאתרים עשרות אירועי זיהום, כאשר לחלקם הגדול השפעה שלילית על המערכת האקולוגית בנחל והם פוגעים במאמצי השיקום בטווח הארוך. הרשות תמשיך לפעול למניעת זיהום הנחל תוך פיקוח ובקרה מתמדת על הגורמים במרחב וכן תפעל עם גורמי האכיפה למניעת הישנות מקרים אלה".

(זיהום ליד הבית)

המשרד להגנת הסביבה מקדם תיקון לחוק שמירת הניקיון שיאסור הבערה ושריפת פסולת ויטיל אחריות ישירה על מחזיקי הקרקע בו התבצעה שריפת פסולת. החידוש המרכזי הוא בקביעת חזקה המטילה את האחריות לשריפה על בעל הקרקע בה היא נגרמה. על פי הצעת החוק, על הפרת האיסור על הבערת פסולת, יוטל עונש של עד שנת מאסר או קנס מירבי של 226,000 ₪ ליחיד וכפל הקנס לתאגיד

(מים)

ארגון ידידי כדור הארץ מזה"ת שיגר היום (2.2) מכתב לשר התשתיות, ח"כ עוזי לנדאו, בתגובה לתכנית החירום למשק המים אשר אושרה בממשלה בתחילת השבוע. במכתב הוא דורש להציג בעוד חודש תכנית לניהול ביקושים והשקעה בתשתיות למען ניצול יעיל יותר במשק המים. הארגון הגיש לאחרונה את המלצותיו למשרד התשתיות, מתוך כוונה שיוטמעו בתוכנית החרום הלאומית למשק המים אותה מגבשת רשות המים ולשכת השר. בין ההמלצות השקעה בתשתיות להקטנת הדלף במי שפירים ובקולחין, תפיסת נגר ומי גשמים והגדלת השימוש חוזר בקולחין

(מים)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דרשה היום (ב', 17.1.11) מאיגודן - איגוד ערים דן לביוב ולאיכות הסביבה, להכין תכנית חירום להפסקת הזרמת הבוצה התעשייתית לים, על פי לוח הזמנים שנקבע לה ע"י הועדה למתן היתרי הזרמת שפכים לים – יוני 2012

(מים)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום בשפכי בתי חולים, השפעותיהם על הסביבה, וחקיקה ותקינה אפשריים בתחום זה. מהדיון עולה כי מיקרו-מזהמים אורגניים הינם בעלי השפעות ביולוגיות, חלקם בלתי-פריק. מקורם בתרופות, חומרים קוסמטיים, וחומרים משבשי פעילות המערכת האנדוקרינית (מערכת ההפרשה הפנימית המורכבת מבלוטות המפרישות הורמונים). חומרים רפואיים הניטלים על ידי בני אדם ובעלי חיים אינם נספגים באופן מלא בגוף. למעשה, כ- 90% מחומרים אלו מופרשים חזרה אל השפכים הביתיים והחקלאיים

(זיהום ליד הבית)

המשרד להגנת הסביבה הגיש כתבי אישום נגד ארבע חברות הדלק הגדולות. כתבי אישום הוגשו גם נגד נושאי משרה בחברות. חברות הדלק ביצעו עבירות זיהום מים מתחנות דלק ולא דיווחו כנדרש על כשלים באטימות מיכלי דלק וצנרת ובכך מנעו בדיקת זיהומי קרקע. הרשעה בסך כל העבירות מוערכת בקנסות של עשרות מיליוני שקלים

(מים)

הועדה המשותפת לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום בזיהום הקרקעות במתחמי תע"ש ברמת השרון, הרצליה והוד השרון. הדיון ומסקנותיו היו קשים ביותר

(זיהום ליד הבית)

המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד חברת אגן כימיקלים ומנהליה הבכירים בגין עבירות של זיהום אויר, זיהום מים והפרת תנאים בהיתר רעלים. העונשים המקסימאליים בחוק על עבירות בגינן מוגש כתב האישום הם עד 3 שנות מאסר וקנס של מיליוני שקלים