ח"כ איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)

ח"כ איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני): ״תוכנית ההתייעלות החדשה של תנובה הכוללת פיטורי מאות עובדים היא פועל יוצא של העברת החברה לשליטת ידיים זרות."

קרא עוד...

בניגוד להצהרותיו של שר האוצר משה כחלון, אשר התחייב לקדם רפורמות באמצעותן יוקר המחיה ירד, מתפרסם תזכיר חוק לשינוי מבנה הבורסה לניירות ערך בתל-אביב אשר מנוגד להצהרות אלו. החוק המוצע מתיימר לקדם את הבורסה – בסיס הכלכלה הישראלית, אולם בפועל החוק המוצע יוצר מונופול אנכי בבורסה, לא מקדם תחרות ועל כן לא יוביל להורדת מחירי העמלות הנגבות על ידי הבנקים. התנועה לאיכות השלטון סבורה כי התזכיר פוגע במשק הישראלי, פגיעה שיהיה קשה מאוד לשנות בעתיד

קרא עוד...

גניגר פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2015: צמיחה של 7% בהכנסות לרמה של 478 מיליון שקל, זינוק של 32% ברווח הנקי ל-27.5 מיליון שקל. במהלך 2015 ייצרה גניגר מזומנים בהיקף של 49 מיליון שקל מהפעילות השוטפת; החברה דיווחה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 15 מיליון שקל

קרא עוד...

שרת המשפטים איילת שקד

הסתיימה הכנתו לקריאה שנייה ושלישית של חוק נתוני אשראי שקידמו שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון בוועדת הכלכלה. שרת המשפטים איילת שקד: "הצעת החוק תסייע בצמצום האפליה בגישה הקיימת למתן אשראי. אני מודה לשר האוצר על השותפות והדחיפה, למשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ וליו"ר הוועדה חכ איתן כבל על עבודה מקצועית ומאומצת". שר האוצר משה כחלון: "החוק הזה הוא הבסיס לעידן של תחרות בענף הבנקאות. החוק ישחרר את האזרחים שכבולים היום לבנקים, בעל כורחם, בעקבות חוסר המידע"

קרא עוד...